Nabídka workshopů k přípravě distanční výuky pro vyučující

Nabídka workshopů k přípravě distanční výuky pro vyučující

S ohledem na nejistou situaci v nadcházejícím „hybridním podzimu“ zprostředkovalo Centrum právních dovedností posílení možnosti konzultovat se zkušenou lektorkou dr. Trávníčkovou. Ta nabízí pomoc v níže uvedených oblastech. Jde o online konzultace pro skupiny nejvýše 10 osob, přihlásit se je možné prostřednictvím formuláře.

 

V termínu 21. 9. od 10 do 12 či 23. 9. od 9 do 11 se ní můžete věnovat těmto tématům:

1) Jak podpořit zapojení studentů v rámci semestru do distanční výuky?

Pro všechny, co se potýkali s problémem malého zapojení studentů do distanční výuky, měli pocit, že nemají reakci od studentů, že neplní úkoly, že se jen „vezou“ a nestudují průběžně. Budeme se zabývat tím, jaké jsou nástroje pro to, aby studenti skutečně v průběhu semestru pracovali na průběžných plněních, jak je k tomu motivovat, jak nastavit úkoly i živou on-line výuku tak, aby se zapojili studenti.

2) Jak zvýšit zapojení při živém setkání on-line se studenty?

Jak zapojit studenti na živém semináři, když je mám na nějakém semináři on-line. Jak od nich dostávat průběžnou zpětnou vazbu, že a jak tomu rozumí, jak pracovat ve skupinách, jak dělat dotazníky a hlasování on-line o tématech. Na co je užitečný živý on-line a co přenechat do off-line samostudia.

3) Sdílení - best practices a otázky

Sdílení toho, co mi funguje, co mi nefunguje a jaké mám otázky.

Online konzultace v těchto dvou dnech budou obsahově obdobné. Lektorka vybízí i k dopsání vašich otázek v přihlašovacím formuláři.

 

V termínu 23. 9. od 12 do 14, či 25. 9. od 10 do 12 se s ní můžete věnovat tématům:

1) Jak kontrolovat plnění, průběžnou přípravu, jak zadávat úkoly a nezahltit se opravováním?
Jaké nástroje je možné použít pro průběžné plnění v semestru, jak může fungovat práce ve skupinách při samostudiu, v čem a jak tvořit testy a kontrolu plnění.

2) Specifika on-line a hybridní výuky - na co si dát pozor? 

Budeme se zabývat tím, jak stavět on-line nebo hybridní výuku, tj. když je částečně on-line a částečně prezenčně. Čím se to liší a jak na to reagovat při přípravě hodin?

3) Sdílení - best practices a otázky

Sdílení toho, co mi funguje, co mi nefunguje a jaké mám otázky.

Online konzultace v těchto dvou dnech budou obsahově obdobné. Lektorka vybízí i k dopsání vašich otázek v přihlašovacím formuláři.

 

Dále je možné se s dr. Trávníčkovou domluvit na individuálních konzultacích, a to na její mailové adrese.

Případné dotazy adresujte, prosím, dr. Honuskové.