Nabídka stipendijních pobytů v rámci meziuniverzitních smluv - Německo

Nabídka stipendijních pobytů v rámci meziuniverzitních smluv - Německo

Vážení,

 

v rámci zbývajících kvót nabízí Rektorát UK možnost ucházet se o studijní pobyty na partnerských univerzitách ve Frankfurtu, Saarbrückenu a Heidelbergu. Bližší informace naleznete pod odkazem zde.

 

Přihlášky je nutno odevzdat se všemi požadovanými přílohami na zahraniční oddělení PF UK nejpozději dne 3.11.2020 (elektronicky v naskenované podobě na konecna@prf.cuni.cz, v kopii též na kohout@prf.cuni.cz).