Nabídka stipendií Schnabel Stiftung na UNI Hamburg

Nabídka stipendií Schnabel Stiftung na UNI Hamburg

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2021/2022.

Stipendium je určeno pro: studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy

Délka stipendia: 4 měsíce - v letním semestru - 4. 4. – 16. 7. 2022

Výše stipendia: 850,- EUR měsíčně

Počet stipendií: 7 stipendií

Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 5. 11. 2021.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 12. 11. 2021.

 

Podklady k žádosti o stipendium pro studenty magisterského studia

 strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 konkrétní studijní plán

 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině, popř. angličtině

 potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

 

Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

 strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

 studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK (v němčině, popř. angličtině)

 potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

 potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity