Nabídka stipendií POINT Univerzity Karlovy (krátkodobé výjezdy na letní školy atp.)

Nabídka stipendií POINT Univerzity Karlovy (krátkodobé výjezdy na letní školy atp.)

Vážení, 

 

rádi bychom Vás touto cestou informovali, že rektorát UK vypsal pro letošní rok stipendijní program POINT, z nějž si mohou studenti přímou cestou přes webovou aplikaci UK žádat o stipendijní podporu na krátkodobé zahraniční aktivity tohoto typu:

  • podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  • mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • studentské konference či

  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Okno pro podávání přihlášek ve webové aplikaci bude otevřeno od 1. do 30.4.2021.

 

Bližší informace k tomuto stipendijnímu programu je možno nalézt mimo jiné též v opatření rektora č. 10/2020, popř. na webu.