Nabídka stipendia na 2 až 4 týdenní jazykový kurz na HHU Düsseldorf (srpen 2022)

Nabídka stipendia na 2 až 4 týdenní jazykový kurz na HHU Düsseldorf (srpen 2022)

Nabídka stipendia na 2 až 4 týdenní jazykový kurz na HHU Düsseldorf (srpen 2022)

 

Partnerská Heinrich Heine UNI Düsseldorf nabídla Univerzitě Karlově jedno místo ve svých letních jazykových kurzech (buď 2 týdny či 4 týdny v srpnu 2022) s podporou stipendia.

Stipendium zahrnuje odpuštěné školné a dále příspěvek na další cestovní náklady (150 Euro na 2 týdny, resp. 300 Euro na 4 týdny), zbytek nákladů si případně účastník hradí sám.

Zájemci se mohou hlásit na zahraničním oddělení PF UK, které pak případně doporučí vhodné kandidáty rektorátu UK ke konečnému výběru. Uzávěrka pro přihlášky na úrovni PF UK je 18.2.2022.

V případě zájmu podejte svou přihlášku (ve formě dopisu – není stanoven formulář) spolu s životopisem, krátkým motivačním dopisem a prohlášením o jazykové úrovni v němčině (kurzy němčiny jsou nabízeny na úrovních A2 až C1). Uvedené dokumenty podejte v německém jazyce, popř. v jazyce anglickém. Podklady můžete v uvedeném termínu odevzdat emailem na konecna@prf.cuni.cz.