Nabídka stáže na úseku OBSE ve Vídni

Nabídka stáže na úseku OBSE ve Vídni

Dovolujeme si Vám uveřejnit nabídku stáže při OBSE na Stálé misi ve Vídni (v období od února do července 2024). Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia, přičemž se preferují studenti magisterského studia. Stáž je neplacená, lze se však ucházet o finanční podporu např. z programu Erasmus+ praktických stáží.

Podle pokynů rektorátu UK k tomuto fakulta organizuje interní výběrové řízení s uzávěrkou pro podání přihlášek do 31.10.2023, následný konečný výběr doporučených studentů má za UK jako celek v gesci rektorát (kontaktní osoba Mgr. Dita Faifrová).

 

Zájemce prosíme o zaslání následujících dokumentů ve shora uvedeném termínu emailem na skvorvam@prf.cuni.cz:

Strukturovaný životopis v AJ

Motivační dopis v AJ (max. 1 normostrana)

Písemné doporučení ze strany fakulty (např. vyučujícího)

 

Další informace týkající se požadavků na pozici stážisty naleznete zde.