Nabídka semestrálních pobytů pro studenty v akademickém roce 2022/2023 (meziuniverzitní spolupráce - Německo a Švýcarsko)

Nabídka semestrálních pobytů pro studenty v akademickém roce 2022/2023 (meziuniverzitní spolupráce - Německo a Švýcarsko)

 

Představujeme nabídku aktuálních stipendijních pobytů na akademický rok 2022/2023 pro studenty magisterských a doktorských programů na níže uvedených univerzitách:

 

Goethe-Universität Frankfurt am Main

 • 2 semestrální stipendia (ZS nebo LS)
 • stipendium 300 EUR/měsíc

 

Universität des Saarlandes

 • 2 semestrální stipendia pro studenty magisterského studia (LS)
 • stipendium 850 EUR/měsíc;
 • 2 semestrální stipendia pro doktorandy
 • max. 3 měsíce  (duben–prosinec 2023), stipendium 1000 EUR/měsíc

Universität Lepzig

 • 1 semestrální stipendium  (ZS nebo LS)
 • stipendium 400 EUR/měsíc

Universität Heidelberg

 • 2 semestrální stipendia  (ZS nebo LS)
 • stipendium 700 EUR/měsíc

Universität Hamburg

 • 1 semestrální stipendium (ZS, pouze studenti z 3. a vyššího ročníku)  
 • stipendium 850 EUR/měsíc (nadace Hermanna und Else Schnabel)

Universität Basel

 • 2 semestrální stipendia (ZS)
 • stipendium 1500 CHF/měsíc

 

Výběrové řízení

Studenti se hlásí na vybrané univerzity přes online aplikaci a emailem na Zahraniční oddělení (lorencka@prf.cuni.cz). Přílohy přihlášky se vkládají přímo do online aplikace, emailem studenti pouze informují o podání přihlášky. 

Nejzazší termín pro nahrání přihlášky a příloh do online aplikace je 22. 4. 2022.

Fakulta provede předběžné posouzení přihlášek. Výběr studentů, kteří budou na příslušnou hostitelskou univerzitu nominováni, provádí rektorát UK.

 

Přílohy přihlášky pro studenty magisterského studia

 

 • strukturovaný životopis v němčině
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině
 • studijní plán (https://cuni.cz/UK-3055.html)
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK v němčině, popř. angličtině (pouze u Universität Hamburg je třeba dodat 2 doporučující dopisy)
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) min. úroveň B1+
 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

 

Přílohy přihlášky pro studenty doktorského studia

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)
 • vyplněný formulář Academic visitor application
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině
 • shrnutí tématu dizertační práce v němčině nebo angličtině
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga z UK v němčině, popř. angličtině (pouze u Universität Hamburg 2 doporučující dopisy)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu v AJ
 • celkový studijní průměr za magisterské studium
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - úroveň B2
 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity