Nabídka online předmětů na UNI Hamburg

Nabídka online předmětů na UNI Hamburg

Na základě partnerství mezi UK a UNI Hamburg nabízí tato německá univerzita možnost studentům (PF) UK účast v kurzech, které nabízí online. Vedle jazykových kurzů se jedná též o odborné předměty z několika oborů. 

Seznam nabízených předmětů je zde.

Studenti (splňující jazykové požadavky) se mohou hlásit na předměty z nabídky UNI Hamburg přímo na tamější univerzitu emailem na  annika.johannsen@uni-hamburg.de. Lhůta pro přihlášky je 8.3.2023 (pro jazykové intenzivní kurzy), resp. 17.3.2023 (ostatní kurzy).

V případě úspěšného absolvování předmětů a) Freedom of Speech and the Law (2 ECTS), b) Landmark Cases in Human Rights Law (5 ECTS) a c) International Law of the Sea II (2 ECTS) je možné žádat o jejich uznání pro účely studia na PF UK (v režimu volitelných předmětů podle čl. 57 Pravidel pro organizaci studia na PF UK).

Uložit událost do kalendáře