Nabídka kurzu Diploma in English Law & Legal Skills

Nabídka kurzu Diploma in English Law & Legal Skills

Nabídka kurzu Diploma in English Law & Legal Skills

Diploma in English Law & Legal Skills pořádá organizace British Law Centre (BLC) založená na Právnické fakultě Univerzity v Cambridge. Mezi její členy patří například lord Carnwath z Nejvyššího soudu Spojeného království a předsedou akademického výboru je profesor Richard Fentiman, děkan Právnické fakulty Univerzity v Cambridge .

V tomto kurzu se naučíte základy anglického práva (včetně smluvního práva, občanskoprávních deliktů, tzv. "trustů" a mnoho dalšího) a současně vám pomůže vybudovat portfolio praktických právních dovedností (včetně právního psaní, draftování smluv, case managementu, právní argumentace, obhajování, mootcourtů, rozvoj soft skills a další).

Diplom vyučují na Právnické fakultě UK v Praze angličtí lektoři, kteří ji navštěvují speciálně za účelem výuky tohoto kurzu. Studijní materiály připravují odborníci v příslušných oborech, včetně akademických pracovníků z Univerzity v Cambridge a dalších předních britských univerzit.

Veškerá výuka probíhá v angličtině praktickým a interaktivním způsobem. Ať už chcete pracovat jako právník, nebo jednoduše vylepšit svou písemnou a mluvenou angličtinu a rozvíjet řadu dalších dovedností, BLC kurz vám pomůže těchto cílů snadno dosáhnout.

Diplom z kurzu BLC je v právnické komunitě (a to také mezi zaměstnavateli) velmi uznávaný jak v České republice, tak i mimo ni. Absolventi BLC již excelovali v nejrůznějších profesích a například pracují ve významných mezinárodních advokátních kancelářích nebo různých právních institucích (např. Generální advokát České republiky u Soudního dvora EU Michal Bobek je absolventem BLC v Praze).

Pro více informací a přihlášení na následující ročník kurzů navštivte: https://www.britishlawcentre.co.uk/prague/ 

 

Nabídka kurzu Diploma in English Law & Legal Skills