Možnost žádat o podporu zahraniční mobility z Fondu mobility UK

Možnost žádat o podporu zahraniční mobility z Fondu mobility UK

Vážení,

 

přes úskalí současné doby je možné podávat žádosti o podporu zahraničních výjezdů (především studentů) z Fondu mobility UK. Bližší informace o této nabídce, která se tradičně týká především studentů připravujících se na výjezd v rámci meziuniverzitních smluv, je k dispozici na stránkách Rektorátu UK zde.

 

Rektorátní termín podání žádosti prostřednictvím aplikace je do 31.10.2020 včetně, k žádosti se však musí vyjádřit též fakulta. Žadatelé jsou proto vyzýváni, aby své přihlášky zkompletovali ve webové aplikaci Fondu mobility UK nejpozději do 26.10.2020 včetně. Přípravu žádosti je vhodné předem konzultovat se zahraničním oddělením PF UK (paní Marie Konečná - konecna@prf.cuni.cz).