Možnost podávat žádosti o podporu zahraničních aktivit v programu POINT UK

Možnost podávat žádosti o podporu zahraničních aktivit v programu POINT UK

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dne 1. listopadu 2023 v 6 hodin se otevírá podzimní kolo rektorátního soutěžního programu Podpora internacionalizace (POINT) UK. Uzávěrka je 30. listopadu 2023 v 16 hodin.

 

Podpořeny mohou být tyto aktivity:

a) pro studenty umožňuje POINT financovat

  • účast či výjezd studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže,
  • mezinárodní soutěže a mistrovství,
  • studentské konference s aktivní účastí,
  • reprezentaci UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.

 

b) pro fakultu přináší program možnost získání podpory pro

  • organizaci mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultou (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).

 

Bližší informace a odkaz na aplikaci, skrze níž se žádosti podávají, naleznete zde.

Uložit událost do kalendáře