Monografie Rekodifikace obchodního práva - zdarma v elektronické podobě

Zdroj: Wolters Kluwer

Monografie Rekodifikace obchodního práva - zdarma v elektronické podobě

Nakladatelství Wolters Kluwer CZ vydalo v roce 2019 u příležitosti životních jubileí prof. Stanislavy Černé a prof. Ireny Pelikánové kolektivní monografii zaměřenou na poslední vývoj obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva.

Oba svazky jsou nyní k dispozici zdarma v elektronické podobě, a to zde:

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/126407

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/126406