Minigranty pro týmy spolupracující v rámci Aliance 4EU+, příjem žádostí do 27. února

Minigranty pro týmy spolupracující v rámci Aliance 4EU+, příjem žádostí do 27. února

Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci Aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích(tj. Heidelberg UniversitätSorbonne UniversitéUniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet) mohou žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč určených na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc apod.).

Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.

Přihláška se podává prostřednictvím online formuláře.

Deadline pro odevzdávání žádostí je 27. února 2022.

Projektové týmy, které podporu ve formě minigrantu již obdrželi třikrát, nejsou způsobilé k dalšímu financování.

Podrobné informace a přílohy najdete na webu Univerzity Karlovy.

minigranty