Migrace a uprchlictví jako právní téma

Migrace a uprchlictví jako právní téma

Migrace a uprchlictví jako právní téma

Přinášíme rozhovor s Věrou Honuskovou o konferenci "The Future of Europe as a Place of Refuge" a workshopu „How to Teach Refugee Law“.
Na konferenci "The Future of Europe as a Place of Refuge" se na PF UK ve dnech 5.- 6.12. sešlo více než šedesát účastníků z mnoha zemí světa k diskusi o právních i etických otázkách spojených se současnými výzvami na poli uprchlictví. Velmi důležitou byla podpora ze strany European Society of International Law, a také od UNHCR a Odysseus Network. Na konferenci navázal menší workshop ke způsobům výuky „How to Teach Refugee Law“.


Jak by se dala konference zpětně shrnout?
Konference byla úspěšná. Stojí za tím hodně práce; idea na její uspořádání vznikla před rokem a půl a přípravy pak začaly v lednu 2019. Chtěli jsme uspořádat mezinárodní konferenci, která by přinesla fakultě a jejím, na toto téma zaměřeným projektům, nové impulsy a propojila ji s dalšími lidmi a pracovišti z oboru. Konference měla také za cíl zahraničním účastníkům ukázat, že pro ně Praha může být odborně přínosným místem. Důležitou součástí bylo zapojení mladších kolegů a kolegyň, kteří vystoupili se svými příspěvky. Na konferencích po Evropě se totiž sice často potkáváme s kolegy z Odysseus Network a s pracovníky evropských institucí či mezinárodních organizací, ale poměrně málo vídáme nastupující generaci. Velmi nám pomohlo, že se konference stala tzv. „ESIL sponsored event“, čímž pro zájemce potvrdila svou kvalitu a přilákala tak k účasti akademiky z mnoha zemí. ESIL je zkratka pro evropskou odbornou organizaci European Society of International Law), kde nám se záštitou a propagací velmi pomohla kolegyně z katedry, doc. Bílková, která je sama generální tajemnicí ESIL.

 
„Call for papers“, který jsme vyhlásili na webu konference  a rozeslali do světa, se právě díky spolupráci s ESIL rozšířil mezi větší množství zájemců. Obdrželi jsme téměř čtyřicet abstraktů, ze kterých jsme spolu s vědeckým výborem konference vybrali výsledných šestnáct příspěvků. Jsem ráda, že jsme tím pádem přivítali řadu mladých lidí s novými pohledy na problematiku uprchlictví. Zároveň s nimi se konference účastnili nestoři oboru, kteří se tematice věnují desítky let, a mohli v diskusích poskytnout i zpětnou vazbu. To bylo, myslím, velmi zajímavé a přínosné pro všechny. 


Jsem ráda, že mezi diskutující patřilo nejen více než 30 zahraničních účastníků, ale také řada odborníků z České republiky, především kolegové a kolegyně z akademické sféry, Ministerstva vnitra či hosté z ambasád a neziskových organizací. Z řad domácích odborníků se aktivně účastnil například prof. Šturma, který je vedoucím katedry mezinárodního práva a také předseda Komise OSN pro mezinárodní právo. Přišli se podívat i naši studenti, tak doufám, že se s nimi v dalších měsících potkám u SVOČek, anebo u diplomových prací 😊.


Jak je téma migrace v právu aktuální? V médiích se téma předkládá většinou z pohledu ekonomů, sociologů nebo obrany. 
Záleží na tom, o jaké úrovni práva hovoříme. V oblasti mezinárodního uprchlického práva nedochází ke změnám v počtu přijímaných smluv, v posledních letech ale vznikly nezávazné dokumenty a politicky je téma aktuální. Zato evropské právo je velmi dynamické a v posledních letech legislativně reaguje na migrační/uprchlickou krizi z let 2015 a 2016. Běží vyjednávání o reformě stávajícího azylového systému, o čemž byl ostatně jeden z příspěvků druhý den konference. U nás je to velké téma na vnitrostátní úrovni, průběžně vidíme řadu změn zákonů, i když tedy nejsou vždy koncepční. Větší změny by nastaly v případě, že by byla odsouhlasena zmíněná reforma na úrovni EU. K tomu zatím ale nedošlo.
Obecně je migrace a uprchlictví právně velmi zajímavé téma. Mimo jiné proto, že se v něm setkává oblast lidských práv na straně jedné a oblast bezpečnosti, potažmo suverenity státu na straně druhé. To s sebou nese mnoho důležitých otázek a témat, možná i střetů těchto dvou oblastí. Navíc se do právního tématu promítá nesmírné množství otázek politických a osobních.


Jak se o téma migrace zajímají studenti?
Studenty i studentky téma migrace láká a zajímá. I proto máme celý specializační modul (Migrační právo), kde mohou studenti získat nejen podrobné znalosti, ale i dovednosti a zkušenosti. Kromě teoretických předmětů máme řadu odborných praxí, simulace, už skoro deset let děláme moot courts, za rok oslaví dvacetileté výročí uprchlická právní klinika. Do kursů přicházejí studenti motivovaní, a tak se nám s nimi v hodinách velmi dobře pracuje. Přijde mi zajímavé, jak se motivace studentů mění. Před dvěma lety začali víc chodit ti, kteří o uprchlictví a migraci slyšeli nebo četli v médiích, a zajímalo je, jak se téma odráží v právu, jaká jsou ona „právní fakta“. To dřív nebývalo. Také přibývá těch, kteří se právu a migraci chtějí věnovat v rámci své budoucí kariéry a s touto motivací už do kursů vstupují. 


Na konferenci navazoval workshop, na co se zaměřil?
Workshop jsme časově provázali s konferencí, protože mnoho účastníků konference je zároveň pedagogy, učí téma uprchlictví na svých domovských fakultách a chtěli jsme s nimi sdílet naše zkušenosti s různými typy výuky. Tím, že máme v Praze onen výše zmíněný modul, jsme vytvořili poměrně ojedinělý souhrn rozličných metod, a kolegy zajímalo, co se nám osvědčilo, s čím jsme se za těch už téměř dvacet, co se uprchlickému právu věnujeme, setkali. Diskutovalo se o přínosech metod, o tom, jak nastavit výuku, aby přinesla požadované výstupy. Velký zájem byl o metodu právních klinik, jelikož ji řada účastníků používá. Skrze workshop jsme se také docela hezky časově potkali s nově vznikajícími „teaching corners“ v odborných organizacích, tedy s virtuálními místy, kde vyučující sdílejí své materiály pro studenty. Kupříkladu právě ve zmíněné European Society of International Law ho nedávno spustili, a kolegové, co jej mají na starosti, byli naším workshopem nadšení. 

w


Jaké jsou tedy další plány?
Plány… Jsem především ráda, že je pro podobné akce podpora jak ze strany fakulty (a opravdu moc děkuji panu děkanovi), tak sponzorů. A skvělá je samozřejmě podpora ze strany odborných organizací, nejen od European Society of International Law, ale i Odysseus Network, či dlouhodobá spolupráce s kanceláří Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky v Praze. Konference se dokonce účastnil zástupce ESIL, který tak mohl sledovat, zda splňujeme očekávání z hlediska standardů této organizace. Jsem ráda, že jsme obstáli. Bylo to díky výborné práci všech, kteří se na organizaci podíleli. Řada z nich jsou ostatně sami absolventi kursů modulu Migrační právo, a nadále s podobnými akcemi jako dobrovolníci pomáhají. 
A když máme síť dobrovolníků a podporovatelů, tak se právě dají plánovat i takové akce, jako byly tyto. Určitě navážeme dalším workshopem k metodám výuky, tentokrát úžeji tematicky zaměřeným a snad i ve spolupráci s kolegy z ESIL. Uvidíme, zda za rok, anebo později. U konference to záleží na potřebě v projektech, pravděpodobně se k tomuto tématu vrátí jedna část konference v roce 2021, to budeme teprve plánovat. V projektu mám jedno téma, k němuž budu v příštím roce dělat setkání se zahraničními kolegy, ale to bude menší, pro deset až patnáct lidí. Teď se budeme pár měsíců věnovat publikacím, protože potřebujeme ke zkoumaným tématům získat další zpětnou vazbu.