Michal Urban získal stříbrnou medaili UK

Dr. Michal Urban získal stříbrnou medaili za významné dílo v oboru sociologie práva, didaktiky práva a vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Michal Urban získal stříbrnou medaili UK

Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 29. června udělila pamětní medaile dvěma významným osobnostem, jež jsou profesně spojeny s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal prorektor pro akademické kvalifikace profesor Jan Kuklík.

Dr. Michal Urban získal stříbrnou medaili za významné dílo v oboru sociologie práva, didaktiky práva a vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Doktor Urban se věnuje sociologii práva a didaktice práva. Vystudoval magisterské obory právo a právní věda na Právnické fakultě UK a občanská výchova a filozofie a anglický jazyk a literatura na Pedagogické fakultě UK. Titul Ph.D. získal v oboru Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva s obhajobou disertační práce na téma Efektivní strategie formování právního vědomí u studentů středních škol. Většinu svého profesního života věnoval působení v pozici akademického pracovníka na Právnické fakultě UK, primárně na Katedře politologie a sociologie, postupně též významně na Katedře právních dovedností, kterou pomáhal spoluzaložit. Působí také na Pedagogické fakultě UK a právo vyučoval dříve také na Gymnáziu Jana Nerudy a Gymnáziu Jana Keplera.

Je oblíbeným pedagogem, který založil i řadu nových předmětů. Zaměřuje se především na prakticky orientovanou výuku a nové metody výuky i nové právní obory. V roce 2009 například založil na fakultě předmět Právní praxe na středních školách (ve světě znám pod názvem Street Law), spočívající v tom, že studenti fakulty učí právo na středních školách a zlepšují tak svou schopnost prezentovat právo laikům. Kurzem do současnosti prošlo již přes 400 studentů.

Od roku 2020 se mimo jiné podílí na lektorské činnosti v rámci Základního kurzu pedagogických kompetencí pro členy akademické obce UK. Aktivně se zapojuje do platformy Paedagogium, kde se podílí na přípravě kompetenčního rámce vysokoškolského učitele a přípravě „průvodce“ pro začínající akademické pracovníky. 

„Ocenění chápu především jako závazek k další práci. A zároveň chci zdůraznit, že i když cena je na mé jméno, vnímám, že jsem reprezentantem práce i dalších kolegů a kolegyň,“ zdůraznil v děkovné řeči po převzetí ocenění.

Původní článek, který je převzat z webových stránek Univerzity Karlovy, si můžete přečíst zde.