Mgr. Jana Bedaňová, M.A. a JUDr. Jan Exner, Ph.D. získali ocenění!

obr

Mgr. Jana Bedaňová, M.A. a JUDr. Jan Exner, Ph.D. získali ocenění!

Mgr. Jana Bedaňová, M.A. získala Cenu prof. JUDr. Karla Engliše za vynikající diplomovou práci „Mezinárodněprávní ochrana uprchlíků pronásledovaných z důvodu sexuální orientace a genderové identity“, výborný studijní prospěch a aktivní zapojení do celé řady extrakurikulárních aktivit, zejména v rámci nevládních organizací činných na poli ochrany lidských práv.

JUDr. Jan Exner, Ph.D. získal Bolzanovu cenu za disertační práci v angličtině s českým názvem „Boj proti dopingu ve sportu v interakci s právem Evropské unie: přiměřenost zákazu činnosti a antidopingové vzdělávání.” Jeho disertační práce zkoumá vzájemný vztah pravidel upravujících boj proti dopingu ve sportu a práva Evropské unie. Přitom propojuje sankční mechanismy boje proti dopingu s jeho preventivními prvky, zejména vzděláváním. Disertační práce se zabývá zejména tím, zda Světová antidopingová agentura a další antidopingové organizace respektují princip přiměřenosti při stanovení a ukládání sankce zákazu činnosti za doping. Zároveň zkoumá, jakou roli při tom hraje antidopingové vzdělávání.

Ke slavnostnímu předání cen dojde dne 20. dubna 2023 v Karolinu.

Oběma oceněným moc gratulujeme!