Mgr. Eva Hrubá - první ombudsmanka Právnické fakulty Univerzity Karlovy

foto

Mgr. Eva Hrubá - první ombudsmanka Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Od 1. července 2022 se naše fakulta připojí k dalším českým vysokým školám, na kterých působí ombudsman coby ochránce práv studujících, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců PF UK. Vítězkou tříkolového výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 13 uchazeček a uchazečů, se 26. 4. 2022 stala Mgr. Eva Hrubá.
 

Po vyhlášení výsledků výběrového řízení následovalo její přestavení Kolegiu děkana a Akademickému senátu PF UK a zejména její aktivní spolupráce s panem děkanem při nastavení samotné pozice ombudsmanky na fakultě. K opatření děkana, které naleznete ZDE, se v úterý 28. 6. 2022 kladně vyjádřil AS PF UK a paní Mgr. Eva Hrubá od 1. července nastoupí na pozici historicky první ombudsmanky naší fakulty.


 

Co ke své nové roli na PF UK říká samotná naše první ombudsmanka?

 

Které důvody Vás vedly k přihlášení se do výběrového řízení na pozici ombudsmana/ombudsmanky PF UK?

Působím jako advokátka se specializací na rodinné právo – tzn. primárně v právu pomáhám řešit a urovnávat mezilidské konflikty. Věnuji se také mediaci a poradenství pro oběti trestných činů. Pozice ombudsmanky, tak jak já ji vnímám, je vlastně souhrnem všeho, čemu jsem se v dosavadní praxi věnovala. Jako velkou výzvu jsem vnímala i možnost, být od počátku u toho, když se tato pozice formuje.

Jaké byly Vaše první pocity poté, co jste dozvěděla, že jste vítězkou výběrové řízení?

Měla jsem velkou radost. Pak na mne dolehl pocit odpovědnosti. Vnímám, že do ombudsmana/ky jsou vkládány velké naděje, ale samozřejmě se objevují i obavy nebo despekt, to je zcela legitimní. Byla bych ale velmi ráda, pokud by se mi podařilo společnost na fakultě spojovat, nikoliv rozdělovat. Ale získat si důvěru bude chtít samozřejmě čas a skutky.

Jste spokojená se zněním opatření děkana, které vymezuje Vaši působnost a činnost?

Vzhledem k tomu, že jsem se podílela na přípravě opatření, tak nemohu než vyjádřit spokojenost. Opatření bylo připomínkováno také kolegiem děkana a akademickým senátem fakulty a v obou případech byly připomínky relevantní, věcné a byly do opatření zapracovány. Cením si toho, že pan děkan je v tomto směru velmi aktivní a progresivní, ale zároveň reflektuje názory jiných.

Vím, že je to hodně předčasná otázka, ale máte představu, s jakými typy podnětů by se na Vás studenti, akademici a zaměstnanci mohli obracet nejčastěji?

Určitou představu mám, i proto, že jsem sama byla studentkou práv. Nerada bych ale veřejně cokoliv předjímala.

Jak obecně vnímáte univerzitní/fakultní ombudsmany, kterých neustále přibývá?

Domnívám se, že je to krok správným směrem, který může skutečně přispět ke zlepšení studijního a pracovního prostředí. Co považuji za podstatné zdůraznit, tak Právnická fakulta UK zvolila cestu ultimátní nezávislosti, tzn. ombudsmanem je osoba zcela mimo fakultu (tedy ombudsmanem není student ani pracovník fakulty) a mohou se na něj obracet nejen studenti, ale i akademičtí pracovníci nebo zaměstnanci fakulty.

Moc Vám děkujeme za milý rozhovor a přejeme mnoho úspěchů na Vaší nové pozici.