Meziuniverzitní smlouvy (ZS 2022/2023)

Meziuniverzitní smlouvy (ZS 2022/2023)

V rámci meziuniverzitních smluv je stále možno se ucházet o studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci meziuniverzitních smluv (v současnosti je otevřena možnost se hlásit pro zimní semestr 2022/2023, popř. výjimečně na celý akademický rok 2022/2023). 

 

V nabídce pro studenty PF UK jsou tyto univerzity:

Stát Univerzita
Austrálie Macquarie University 
  University of Melbourne
  Queensland University 
Izrael Tel Aviv University
  Hebrew University of Jerusalem
Japonsko Tsukuba University 
  Waseda
Kanada Université de Montréal
   
Mexiko Universidad Nacional Autónoma de México
Peru Universidad de Lima
Rusko Lomonosov Moscow State University
  Saint-Petersburg University
Slovensko Univerzita Komenského v Bratislavě
Slovinsko

University of Ljubljana

 

Zájemci naleznou bližší informace k těmto univerzitám a podkladům podávaným spolu s přihláškou v příslušné sekci webových stránek univerzity zde

Samotné přihlášky je nutno založit do 31.10.2021 do webové aplikace UK zde. Prosíme, aby studenti, kteří si podají přihlášku v aplikaci, o tom krátkým emailem (s uvedením univerzity, na níž se hlásí) uvědomili též zahraniční oddělení PF UK (na adresu konecna@prf.cuni.cz). V případě, že v uvedeném termínu nestihnete doložit veškeré povinné přílohy, je možno je doplnit následně (do 15.11.2021).

Termín ústních pohovorů s uchazeči bude doplněn. 

Věříme, že se případným vybraným studentům podaří jejich výjezdy uskutečnit, ačkoliv dosavadní situace od začátku pandemie COVID-19 si nakonec vynutila zrušení celé řady plánovaných studijních pobytů.