Mezioborovost je důležitá

Letní škola azylového a migračního práva

Mezioborovost je důležitá

„Letní škola azylového a migračního práva“ se uskutečnila na půdě PF UK ve dnech 2. až 6. září 2019. O průběhu školy a plánech do budoucna jsme si povídali s docentkou Lenkou Pítrovou a doktorem Michalem Říhou, kteří Letní školu organizují. 

Jaký byl první ročník této letní školy?
Jedná se o první mezinárodní letní školu, kterou pořádala naše fakulta. V minulosti se fakulta na podobných projektech spolupodílela, ale v tomto případě vzešel podnět přímo od nás. Tento projekt se realizuje v návaznosti na strategický projekt 4EU, což je sdružení šesti univerzit: Sorbonny, Heidelbergu, Milána, Prahy, Varšavy a Kodaně. Náš projekt byl podpořen v rámci institucionalizovaného grantu Univerzity Karlovy. Účastní se ho tři univerzity, vedle Prahy je tam Varšava a Kodaň. Z těchto tří univerzity přijeli také lektoři. My jsme otevřeli letní školu i účastníkům z jiných aliančních fakult. Měli jsem tady účastníky také ze Sorbonny a Milána. Tento rok se nepřipojila právnická fakulta z Heidelbergu, ale to je právě prostor pro rozšíření v dalším roce. 
Chtěli jsme, aby škola nebyla masová, ale naopak umožňovala individuální přístup a velký prostor pro diskuse. Měli jsme tedy 12 účastníků s velmi individuálním programem a intenzivní prací. Díky tmu jsme mohli zorganizovat simulaci Rady EU o reformně dublinského systému. Měli jsme také bohatý doprovodný program jako byla návštěva v Poslanecké sněmovně s předsedkyní Podvýboru pro migraci a azylovou politiku Helenou Langšádlovou. V rámci letní školy vystoupili také zástupci Ministerstva vnitra, kteří vyjednávají o jednotlivých migračních dokumentech. 
Kromě přednášek jsem studentům z jiných zemí představili také české pivo a Prahu. Na závěr jsme měli posezení u vína s předsedou Právní komise OSN panem profesorem Šturmou a zástupci Evropské komise. Účastníci letní školy mohli nabyté znalosti konfrontovat s lidmi z praxe. 

Proč zrovna téma migrace?
Téma migrace je stále aktuální, možná stále aktuálnější. Aliance 4EU se snaží rozvíjet zejména oblasti strategicky důležité. Téma migrace ve společenských vědách možná během posledních měsíců lehce zapadlo, ale dlouhodobě je to téma směrodatné pro celé 21. století. 

Jaké téma připravujete na příští rok?
Budeme se pravděpodobně držet dále tématu migrace, ale rádi bychom celý projekt prohloubili. Jedná se o první ročník a pilotní grant a aliance se bude dále rozvíjet. V příštím roce bychom chtěli realizovat jeden společný mezifakultní předmět. Letní školu bychom tak opět nabídli i studentům z univerzit a fakult, které nejsou přímo součástí projektu, ale nabídli bychom projekt jako skutečný výukový předmět. Zajímavá by byla konfrontace pohledů účastníků z různých zemí. Pohled na migraci studentů z Itálie je samozřejmě jiný než lidí z Dánska, Polska nebo Česka. 
Primárním posluchačem je student právnické fakulty, ale už letos jsme měli posluchače z bezpečnostních studií z translatologie, zájem mají lidé věnující se filologií a podobným oborům. Tyto obory nejsou právnické, ale s migrací úzce souvisejí a ta mezioborovost je pro nás velmi důležitá. Do budoucna chceme tyto stránky rozvíjet a věnovat se právu i z jiných pohledů než jen čistě právních.