Mezinárodní seminář Current Central European Perspectives on Judicial Law-Making and Judicial Interpretation

Mezinárodní seminář Current Central European Perspectives on Judicial Law-Making and Judicial Interpretation

Current Central European Perspectives on Judicial Law-Making and Judicial Interpretation

V pátek 23. září t.r. se na Právnické fakultě UK uskutečnil mezinárodní seminář s názvem Current Central European Perspectives on Judicial Law-Making and Judicial Interpretation. Kromě tří přispěvatelů do sborníku Judicial Law-Making and Judicial Interpretation in Central European Countries: How Can Courts Strengthen or Weaken the Unity of Law? (Praha, Varšava, Bratislava, Budapešť: Wolters Kluwer, 2021) – prof. Karla Berana, doc. Jana Tryzny a doc. Pavla Ondřejka – na něm vystoupili hosté z Rakouska: Univ.-Prof. Michael Thaler z Univerzity v Salzburgu, Univ.-Prof. Michael Potacs a Univ.-Prof. Ewald Wiederin, oba z Vídeňské univerzity.

Diskutovány byly mimo jiné otázky ústavních změn, racionality soudcovské tvorby práva, interpretace práva soudy jako kompetence, soudcovského maximalismu a retrospektivních účinků soudní interpretace. Semináře se zúčastnili pregraduální i postgraduální studenti a také pedagogové z právnických fakult v Praze, Olomouci a Plzni.

Akce se uskutečnila v souvislosti s realizací programu Cooperatio/LAWS na katedře teorie práva a právních učení PF UK a ve spolupráci s Českým sdružením pro právní a sociální filozofii (IVR).