Mezinárodní konference Proměny právního postavení ženy v průběhu historie, 1. - 2. 12.

zeny

Mezinárodní konference Proměny právního postavení ženy v průběhu historie, 1. - 2. 12.

Katedra právních dějin a redakce Právněhistorických studií pořádá mezinárodní konferenci Proměny právního postavení ženy v průběhu historie.

Konference proběhne v termínu 1. - 2. prosince 2021 hybridní formou: prezenčně v budově Právnické fakulty UK, místnost č. 38 a online na platformě Zoom.

Podrobný program ke stažení ZDE.

International Conference Changes of the Legal Status of Women Over the Course of History, organized by the Department of Legal History and the editorial office of Studie Historiae et Iuris Pragensis.
December 1 - 2, 2021, room No. 38 and online on Zoom

Programme in PDF.