Memoriál Františka Zoulíka – procesualistické sympózium

foto

Memoriál Františka Zoulíka – procesualistické sympózium

Katedra občanského práva PF UK u příležitosti významného dvojitého výročí významného českého procesualisty, civilisty, legislativce a advokáta prof. Zoulíka pořádá:

Memoriál Františka Zoulíka – procesualistické sympózium

 

Den konání: čtvrtek 23. března 2023
Místo konání: Právnická fakulta UK, místnost č. 220

 

Program:

Blok I Úvod a základní otázky civilistického diskurzu (moderuje doc. Smolík):

9:30 Zahájení sympozia a úvodní slovo – dr. Dvořák, doc. Smolík

9:40 prof. Winterová – Vzpomínka na prof. Zoulíka 

10:00 doc. Elischer – Úvahy prof. Zoulíka nad soukromoprávní rekodifikací - promarněná příležitost?

10:30 dr. Dvořák – O podstatě a postavení procesního práva

11:00 dr. Šínová – Existuje dnes již odlišovací kritérium mezi sporným a nesporným řízením?

11:30 dr. Pulkrábek – Skryté konstitutivní rozsudky

12:00 diskuse

12:30 oběd

Blok II Vybrané zvláštní otázky civilního procesu (moderuje dr. Dvořák):

13:15 doc. Lavický – Má žalobce volbu, jak má soud jeho nárok právně posoudit?

13:45 doc. Smolík – Úpadkové právo 21. století – s věřiteli nebo bez nich?

14:15 dr. Pohl - Hranice ochrany povinného ve vykonávacím a exekučním řízení

14:45 diskuse

15:30 konec

 

Pozvánka ke stažení ZDE.

Zájemce o účast na sympozium, prosíme, aby se předem nahlásili
na tento e-mail: ulehlovas@prf.cuni.cz do 20. 3. 2023.

 

Uložit událost do kalendáře