LL.M. Veřejné zakázky - další propojení s praxí

foto

LL.M. Veřejné zakázky - další propojení s praxí

Na konci dubna byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi PFUK a Asociací pro veřejné zakázky na novém LL.M. programu s názvem Veřejné zakázky, který byl schválen Vědeckou radou UK v témže měsíci. Jedná se o další, již pátou specializaci mezinárodně uznávaného programu vyučovaného v češtině.

Programy LL.M. nabízí PF UK jako specializační kurzy pro právníky a další příbuzné profese. V případě specializace Veřejné zakázky byla navázána úzká spolupráce s AVZ. Její členové kromě jiného obohatí výuku cennými poznatky z praxe. Zájemcům o téma veřejných zakázek bude poskytnuto ucelené specializační vzdělání v poměrně složité oblasti. Kurz bude trvat 4 semestry, bude zakončen obhájením závěrečné práce a závěrečnou zkouškou.

První účastníky kurzu přivítáme na PF UK v říjnu 2024. Informace o kurzu a přihlášky jsou dostupné zde