On-line diskuze s děkanem na závěr roku a zimního semestru

On-line diskuze s děkanem na závěr roku a zimního semestru

Zveme vás na druhé on-line setkání s panem děkanem a dalšími členy vedení naší fakulty. Můžete se zapojit do debaty o zimním semestru a ptát se na vše, co vás zajímá ohledně studia i nadcházejícího zkouškového období.

Co se vám líbilo, na čem by fakulta měla ještě zapracovat?

Ptejte se 21. prosince 2020 od 18:30 během živého vysílání na fakultním FB profilu, a to formou komentářů k události.

Našimi panelisty budou:

 •  prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., 
  děkan PF UK
   
 •  doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., 
  proděkanka pro magisterský studijní program a přijímací řízení
   
 •  doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., 
  proděkan pro komunikaci, IT a finance
   
 • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., 
  předseda akademického senátu


Diskuzi bude moderovat Michal Říha.

 

Těšíme se na setkání s vámi.
 

Uložit událost do kalendáře