Likvidace obchodních společností a družstev – Pražské sdružení Jednoty českých právníků

Likvidace obchodních společností a družstev – Pražské sdružení Jednoty českých právníků

Pražské sdružení Jednoty českých právníků

pořádá seminář na téma: 

Likvidace obchodních společností a družstev 

 

Seminář (kód 423) se uskuteční prezenčně 

ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 9:00 do 14:00. 

Seminář se bude konat na Právnické fakultě UK, 

náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1,

přízemí, dv. č. 38.

Současně bude seminář streamován. 

 

Přednášející: JUDr.  Josef Holejšovský, Ph.D.,

předseda senátu Vrchního soudu v Praze    

Osnova: 

 • zrušení společnosti a družstva –  dobrovolné, nucené, 
 • kdy se likvidace nevyžaduje, 
 • likvidátor - jmenování, odvolání, působnost, odpovědnost, 
 • postavení ostatních orgánů společnosti a družstva, 
 • průběh likvidace,  
 • plnění dluhů společnosti a družstva  a oprávnění věřitelů, 
 • zpeněžení majetku, 
 • skončení likvidace, 
 • zánik společnosti, družstva a výmaz z obchodního rejstříku, 
 • pokračování likvidace, 
 • obnovení společnosti a družstva, 
 • likvidace společnosti a družstva s nedostatkem majetku. 

 

Seminář je pro studenty PF UK a členy akademické obce PF UK zdarma. 

Přihlásit se na seminář je možné zasláním přihlášky  

na e-mail:jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz

 

Za Pražské sdružení JČP:  

JUDr. Eva Barešová,
mobil: 737 270 494,
e-mail: baresova.eva@seznam.cz 

 

Uložit událost do kalendáře