Lidskoprávní moot court –⁠ volitelný předmět za 4 kredity