Lidská práva a právní stát jako pilíře EU II. - National Identity in the EU Legal Order 

Lidská práva a právní stát jako pilíře EU II. - National Identity in the EU Legal Order 

Lidská práva a právní stát jako pilíře EU II. - National Identity in the EU Legal Order 

25. 11. Od 11:00 

Místnost č. 117, PF UK 
 

Přijměte pozvání na druhý cyklus přednášek pořádaný Centrem pro konstitucionalismus a lidská práva při Katedře ústavního práva PF UK. Tentokrát se zaměříme na aktuální problémy související s ochranou lidských práv a principů právního státu, a to na úrovni Evropské unie. 

Druhou přednášku v tomto cyklu "Lidská práva a právní stát jako pilíře EU" přednese docentka Darinka Piqani na téma ‘National Identity in the EU Legal Order’. V jejím rámci se bude zabývat celou řadou vysoce aktuálních témat jako je např. obsah a funkce národní identity v ústavním systému EU, její vliv na politickou deliberaci, jakož i na související diskuse spojené s otázkou ochrany právního státu a lidských práv v našem evropském prostoru.  

Darinka Piqani dlouhodobě působí jako docentka na Univerzitě v Leidenu a je členkou Centra pro konstitucionalismus a lidská práva. Ve svém výzkumu se především věnuje otázkám národních identit a jejich vztahu k EU a ochraně lidských práv v EU. 

Již při této příležitosti bychom vás rádi informovali, že třetí přednáška v tomto cyklu se uskuteční 28. 11. od 18:00 v místnosti č. 220 (PF UK). V jejím rámci budete mít možnost se setkat s některými polskými soudci, kteří byli zbaveni své funkce prostřednictvím politických zásahů do nezávislosti soudnictví. O detailech této poslední přednášky vás budeme brzy informovat. 

Doufáme, že si najdete čas, a těšíme se na Vás. 

Uložit událost do kalendáře