Lidská práva a právní stát jako pilíře EU I. - The Future of Citizenship and EU Free Movement

Lidská práva a právní stát jako pilíře EU I. - The Future of Citizenship and EU Free Movement

Rádi bychom Vás pozvali na druhý cyklus přednášek pořádaný Centrem pro konstitucionalismus a lidská práva při Katedře ústavního práva PF UK. Tentokrát se zaměříme na aktuální problémy spovisející s ochranou lidských práv a principů právního státu, a to na úrovni Evropské unie.  

První přendášku v tomto cyklu "Lidská práva a právní stát jako pilíře EU" přednese prof. Moritz Jesse s tématem ‘The Future of Citizenship and EU Free Movement’.

V jejím rámci se bude zabývat celou řadou vysoce aktuálních témat jako je např. vliv pandemické a ukrajinské krize na svobodu pohybu v EU či proměny fungování evropského občanství v současnosti. Přednáška se uskuteční 16. 11. od 14:00 v místnosti č. 117 v budově PF UK. 

Moritz Jesse je profesorem na Univerzitě v Leidenu a členem Centra pro konstitucionalismus a lidská práva. Ve svém výzkumu se především věnuje otázkám evropského konstitucionalismu, evropského občanství, volného pohybu osob a migračnímu a azylovému právu.


Více ZDE

 

 

Uložit událost do kalendáře