Letní škola „Evropská úmluva o ochraně lidských práv v praxi“

Letní škola „Evropská úmluva o ochraně lidských práv v praxi“

25 studentů a studentek naší fakulty strávilo druhou polovinu předminulého týdne intenzivním studiem lidských práv v Horním Poříčí poblíž Strakonic v jižních Čechách. Letní školu „Evropská úmluva o ochraně lidských práv v praxi“ pořádalo naše Centrum právních dovedností ve spolupráci s právníky a právničkami Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. 

Studentky a studenti se zabývali nejen nejrůznějšími detaily toho, jak funguje ochrana lidských práv v praxi, ale trénovali se také v důležitých právních dovednostech jako je právní rešerše, efektivní čtení rozsudků či právní psaní. Vše pak s nadšením zúročili během hlavního moot coourtu.  

Letní škola byla pořádána v rámci projektu „Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv“, jež je financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021