Kurz Pracovní právo pro neprávníky určený studentům ostatních fakult UK

foto

Kurz Pracovní právo pro neprávníky určený studentům ostatních fakult UK

Každou středu od 18:00 hodin počínaje 23. únorem 2022 bude probíhat oblíbený semestrální kurz určený studentům Univerzity Karlovy (mimo studenty Právnické fakulty), kteří se chtějí zorientovat v pracovněprávní problematice a dozvědět se, jaká práva a povinnosti mají v zaměstnání.

Na kurz se lze přihlásit v SISu od pondělí 7. února 2022 (od 20:40 hod.). Kurz bude probíhat prezenčně v prostorách Právnické fakulty UK na Praze 1.

Smyslem kurzu je poskytnout studentům VŠ praktické informace o tom, jaká práva a povinnosti mají jako zaměstnanci. Studenti se seznámí se základními instituty pracovního práva (pracovní smlouva, DPP, DPČ, výpověď, dohoda, zkušební doba, konkurenční doložka, pracovní doba, dovolená, minimální mzda aj.) i o tom, jak jsou v praxi používány a vynucovány a jakou ochranu právní řád zaměstnancům nabízí.

Úspěšný absolvent předmětu bude mít základní penzum znalostí o svém postavení v pracovním poměru, a současně zlepší své schopnosti samostatného získávání a analýzy informací ze souvisejících právních textů.

Předmět vyučují akademičtí pracovníci Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou současně advokáty a mají s pracovněprávní oblastí bohaté zkušenosti z pohledu teorie i praxe. Předmět není určen pro studenty Právnické fakulty a úroveň přednášek je přizpůsobena neprávníkům.

Syllabus a další informace v SIS.