Kulatý stůl z obchodního práva na téma: Kulatý stůl: Spravedlnost či legalizace bělokoňství: k recentní judikatuře k přispění k úpadku

obr

Kulatý stůl z obchodního práva na téma: Kulatý stůl: Spravedlnost či legalizace bělokoňství: k recentní judikatuře k přispění k úpadku

Katedra obchodního práva

Vás zve na kulatý stůl na téma:

Spravedlnost či legalizace bělokoňství:
k recentní judikatuře k přispění k úpadku


Kulatý stůl se uskuteční

11. června 2024 od 17 hod.
na PF UK, v místnosti č. 117
 


 

Anotace:

Nejvyšší soud nedávno rozhodoval o odpovědnosti členů statutárního orgánu za nedodržení povinnosti péče řádného hospodáře v době úpadku a hrozícího úpadku společnosti. Jeho judikatura vyvolává kontroverze a přináší otázky, zejména pokud jde o povinnosti člena statutárního orgánu v situacích, kdy společnost čelí neodvratnému úpadku nebo již je fakticky v úpadku. Cílem tohoto příspěvku a následné diskuze je důkladně analyzovat tuto judikaturu a zkoumat, zda je možné uložit členům statutárního orgánu povinnost poskytnout do majetkové podstaty plnění za porušení svých povinností v těchto kritických situacích.

 

 

 

Uložit událost do kalendáře