Kulatý stůl z obchodního práva na téma: Co je účelem obchodní korporace?

obr

Kulatý stůl z obchodního práva na téma: Co je účelem obchodní korporace?

Katedra obchodního práva

Vás zve na kulatý stůl na téma:

Co je účelem obchodní korporace?


Kulatý stůl se uskuteční v úterý 5. března 2024

od 17 hod. na PF UK, v místnosti č. 117
 


 

Co je účelem obchodní korporace?

V souvislosti se stále stoupajícím důrazem na udržitelnost (ekonomickou, ekologickou i sociální) se čím dál více zdůrazňuje, že obchodní korporace nejsou pouze nástrojem k dosahování zisku, ale že jsou ze své podstaty určeny ke sledování jiných, „vyšších“ cílů. V tomto kontextu je diskutován „důvod existence“ obchodní korporace (corporate purpose, raison d'être) či výklad pojmu „zájem společnosti“. Cílem příspěvku (a následné diskuze) je najít odpověď na otázku, zda obchodní korporace může být založena pouze za účelem dosahování zisku.

 

Uložit událost do kalendáře