Kulatý stůl s doktorandy – představení ankety

obr

Kulatý stůl s doktorandy – představení ankety

6. 6. 2022 
v 16:00 hod.
v místnosti č. 38

Anketa o průběhu doktorského studia pro doktorandy a školitele

Sběr dat: květen – září 2022

Jaký je účel ankety?

Na Právnické fakultě UK v současnosti běží paralelně třináct doktorských studijních programů v českém jazyce a jeden v jazyce anglickém. Každý má etablovanou vlastní oborovou radu, která plní své úkoly. Skutečností je, že v jednotlivých studijních programech již došlo k rozvoji dobré praxe, která by měla být sdílena napříč jednotlivými studijními programy – příkladem může být pořádání „malých“ obhajob, důraz na publikační činnost doktorandů v cizích jazycích, koncentrace doktorské zkoušky na témata týkající se disertační práce atd. Účelem ankety bude získat zpětnou vazbu od školitelů a doktorandů o vnímání vybraných otázek průběhu doktorského studia s tím, že výsledky by byly projednány a zobecněny v rámci zasedání Koordinační rady doktorského studia na podzim 2022.

Uložit událost do kalendáře