Křik ve stroji. Svoboda jednotlivce a státní moc.

clanek

Křik ve stroji. Svoboda jednotlivce a státní moc.

Křik ve stroji
Svoboda jednotlivce a státní moc 

Petr Agha, Epos 257 a Vladimír 518 spojují síly v unikátním projektu na Právnické fakultě

Praha, 9. října 2023 – Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy probíhá radikální umělecká intervence ve vstupní hale budovy, která otevírá dialog o veřejném prostoru jako politické platformě a vytváří prostor pro reflexi současného světa.

Intervence zahrnuje kurátorovaný výběr ikonických graffiti nápisů a symbolů ve veřejném prostoru, které jsou umístěny do vstupní haly a doplněny doprovodnými akcemi, performancemi a diskuzemi. Instalace využívají moderní technologie, včetně akrylového spreje na vodní bázi, který je lehce odstranitelný.

Projekt Křik ve stroji zkoumá svévolné projevy ve veřejném prostoru jako klíčový prvek občanské participace a politického vyjádření. Poukazuje na to, jak veřejná prostranství slouží jako platforma pro dialog, konfrontaci a inovativní formy politické komunikace, které vybočují z tradičních norem a institucionálních struktur.

Na YT kanálu zPráva a jeho audio platformách je zpřístupněn podcast, kde kurátoři intervence vysvětlují, proč vznikla. Pro aktuální informace a události spojené s projektem, nás sledujte na sociálních sítích.

 

Veřejný prostor

Občanská participace patří mezi klíčové faktory, které podporují udržitelnost demokratické společnosti. Veřejná prostranství se v poslední době stávají součástí zásadních politických debat. V nedávné historii většina politických a sociálních hnutí začala na městských náměstích hledat způsob komunikace s aktéry moci. 

Veřejný prostor je produktem a výsledkem sociálních procesů – není to jejich neutrální nádoba, ale nástroj, kde se odehrává myšlení a jednání jednotlivců, stejně jako působení institucí, které tento prostor pomocí právních norem kontrolují. Street art ve veřejném prostoru má dlouhou tradici – pokrývá zdi a ulice velkoměst inovativními vizuálními obrazy, které se stávají součástí města stejně jako zeď, na níž jsou umístěny. Street art usiluje o proměnu městského veřejného prostoru, jako prostředku zpochybňování zavedených mocenských vztahů ve společnosti. 

Svévolný psaný projev ve veřejném prostoru

Street art obsahuje určitá vodítka o latentních mocenských praktikách ve společnosti. Street art je jednou z forem participativní politické praxe s různou formou a stylem (graffiti, tagy, plakáty, instalace, performance atd.). Formou sdělování představuje alternativu tradičních forem politické komunikace, liší se zejména strategickým využíváním dramatických, neortodoxních a neinstitucionalizovaných forem. 

Náš projekt pojímá street art jako participativní politickou praxi s celou škálou různých forem a stylů, která se soustředí veřejný prostor jako privilegované místo politické viditelnosti, a vyzývá své publikum, aby se zapojilo do politického dění. Právě proto se zaměřujeme zejména na jednu jeho funkci: soupeřením o vizuální moc v prostředí, kde reklama a komerční sdělení přebírají politickou funkci veřejného prostoru. Zaměřujeme se na tzv. svévolné projevy ve veřejném prostoru, které můžeme chápat například jako výraz občanské neposlušnosti. Náš projekt pracuje s ikonickými a zásadními projevy, čerpáme z historie, jak české, tak světové. 

Proč v prostoru bazénu?

Prostor Bazénu slouží jako metafora, lze v něm vidět odkaz na kolosální stavby podobné Parthenónu a přímo tak odkazuje k moci.  Zároveň tento prostor odkazuje na archetyp řecké polis, a společnosti jako společenství občanů, kteří tvoří společnou politickou vůli prostřednictvím politických, uměleckých a jiných nástrojů. V tomto smyslu lze Bazén číst jako divadlo, jeviště, na němž se odehrávají dramata současného světa. Můžeme ho vidět jako parlament, kde probíhají politické debaty a kterou veřejnost sleduje, zároveň ho lze vnímat jako knihovnu nebo jako vyjádření principu liberální demokracie, tedy jako napětí mezi politickou a soudní mocí. 

Proč intervence?

Témata, která zmiňujeme jsou jednak nadčasová a neustále plní stránky akademických publikací, zároveň se ale jedná o výsostně aktuální problémy. Sdělovací prostředky přetékají zprávami o různých krizích – krize Evropského projektu, klimatická krize, krize liberální demokracie nebo krize ekonomiky a finančního systému. Znovu se do popředí dostávají témata jako populismus, občanská neposlušnost, demonstrace, ale také právní stát a jeho hodnoty. Na Ukrajině zuří válka. Domníváme se, že víc než kdy, je v současné době nejen bránit hodnoty na které naše společnost stojí, ale zároveň je nutné nastolit podmínky pro rovnovážnou debatu.

Jak to uděláme? 

Intervenci tvoří kurátorovaný výběr hotových ikonických nápisů a symbolů, spojené vždy s nějakou historickou epochou. Přeneseme nápisy z historických mezních situaci a symboly této doby. Doprovodné akce a materiály (leták, performance, diskuze) přidají kontext a vysvětlení zasazení těchto artefaktů do prostoru Bazénu. 

Vedle tradičnějšího umisťování nápisů do prostoru Bazénu, pomocí technologie akrylového spreje na vodní bázi (lehce odstranitelné), ve spolupráci s profesionálními restaurátory z AVU, bychom chtěli obsáhnout dnešní virtuální podobu konfliktů instalací obrazovky či telefonu. Počítáme také s umístěním obrazovky, kde budou streamovány on-line diskuze nad danou instalací, která bude násobit zapojení těch, co fakultu fyzicky navštěvují.

Jaké budou výstupy?

 • Konference, pořádána v prostorech fakulty, která přivede dohromady mezioborové publikum a vystupující. Jde nám o mnohovrstevnatou konfrontaci rozdílných názorů.
   
 • Kniha, kterou budou editovat autoři této intervence, viz níže.  
   
 • Dokument (making of + rozhovory)
   
 • Videa na YT z konference 

 

Team autorů

Petr Agha

Petr Agha se ve svém výzkumu a výuce zaměřuje na základní otázky vztahu mezi právem a politikou. Petr Agha získal doktorát z práva a kriminologie na univerzitě v Antverpách. Dále získal tituly v oborech právo, filozofie a politické vědy na Queens University Belfast, a Masarykově univerzitě v Brně. Je editorem knih Human Rights between Law and Politics (Hart Publishing), Law, Politics and the Gender Binary (Routledge) a Velvet Capitalism (Routledge).

Vladimír 518

Vladimír Brož, známý pod přezdívkou Vladimir 518, je český rapper vystupující jak s uskupením Peneři strýčka Homeboye (PSH), tak samostatně, i s dalšími projekty. Věnuje se též tvorbě komiksů, knih, ilustrací a grafik. Zabývá se také architekturou a typografií. Byl vůdčí osobností labelu BiggBoss, který však ukončil činnost na konci roku 2021. Je znám i jako výrazná osobnost graffiti scény, dále jako ilustrátor, komiksový výtvarník či autor scénografií pro experimentální divadelní skupinu TOW. 

Epos 257

Epos 257 je český výtvarný umělec pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Epos 257 vyšel z pražské graffiti scény, absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Věnuje se intervencím do veřejného prostoru i galerijnímu zprostředkování podobných postupů.


 

KŘÍK VE STROJI

úterý 10. 10.

Komentovaná prohlídka

17:30 – 18:00

Bazén

Přednáška: Zuzana Štefková

18:00 – 19:00

Místnost č. 38

Diskuzní panel: Kulturní Křižovatky: Umění, Média a Společnost ve Veřejném Prostoru

19:00 – 20:30

Místnost č. 38

Kateřina Svatoňová (Katedra filmových studií FF UK)

Tomáš Pospiszyl (publicista, teoretik výtvarného umění, kurátor a pedagog)

Pavla Melková (architektka, výzkumnice a teoretička architektury)

Moderuje Petr Agha

 

středa 11. 10.

Komentovaná prohlídka

17:30 – 18:00

Bazén

Přednáška: Jezevky a Barbora Bírová

18:00 – 19:00

Místnost č. 38

Diskuzní panel: Filozofie Vizuálního Umění: Politické a Sociální Poselství

19:00 – 20:30

Místnost č. 38

Zuzana Stefkova (Ústav pro dějiny umění FF UK)

Miroslav Petříček (Filozofická fakulta UK)

Michael Hauser (Filosoficky ústav AV ČR)

Moderuje Petr Agha

 

čtvrtek 12. 10.

Komentovaná prohlídka

17:30 – 18:00

Bazén

Přednáška: Mathieu Tremblin a Vladimír Turner

18:00 – 19:00

Místnost č. 38

Diskuzní panel: Umění jako prostředek komunikace

19:00 – 20:30

Místnost č. 38

 • Václav Belohradský (filosof a sociolog)
 • Milan Mikulaštik (výtvarný umělec a kurátor)
 • Rostislav Švácha (Ústav pro dějiny umění FF UK)
 • Mária Topolčanská (Akademie Výtvarných Umění)