Křest knihy Zemědělské právo

Křest knihy Zemědělské právo

Dne 19. ledna 2022 proběhl v budově auly České zemědělské univerzity křest nové monografie Zemědělské právo.

Publikace je výsledkem práce autorského kolektivu pod vedením prof. JUDr. Milana Damohorského, DrSc. Na psaní se podíleli členové Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy a další odborníci v oblasti zemědělského práva.

Monografie podává ucelený přehled a výklad právní úpravy na úseku zemědělství ve vnitrostátních, unijních i mezinárodních souvislostech. Díky své komplexnosti a přehlednému uspořádání najde publikace čtenáře mezi studenty a učiteli právnických fakult vysokých škol, středních a vysokých zemědělských a lesnických škol a dále též mezi pracovníky v zemědělství a pracovníky státní správy na tomto úseku.

Křest knihy proběhl za účasti zástupců autorského kolektivu, Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzity, nakladatelství Eva Rozkotová, ministerstev, jakož i dalších hostů. Neformální záštitu nad křtem převzal rektor České zemědělské univerzity prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. Křest byl završen komentovanou prohlídkou skleníků tropických a subtropických rostlin pěstovaných v areálu České zemědělské univerzity.

Křest knihy

Autor fotografie: prof. Ing. Martin Libra, CSc.