Křest knihy Lidská práva starších lidí

foto

Křest knihy Lidská práva starších lidí

Dne 14. června 2023 proběhl na Právnické fakultě křest právní monografie autorek Veroniky Bílkové, Kateřiny Šimáčkové a Ally Tymofeyevy. Kniha Lidská práva starších lidí je zásadním dílem, které se zaměřuje na ochranu a podporu práv a důstojnosti starších jedinců ve společnosti. 

Z oficiálního představení knihy na stránkách Wolters Kluwer:

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více zdravotní a sociální péče a zažívají různé potíže, jež vyšší věk mnohdy přináší. Prodlužování průměrného věku dožití a s ním spojená změna věkové skladby obyvatelstva má dopady na celkovou podobu a chod jednotlivých společností a týká se nejen (současných) starších lidí, ale všech osob bez ohledu na jejich věk. 

Jako první na akci promluvil děkan Právnické fakulty v Praze Radim Boháč, který reflektoval svou zkušenost se starším členem rodiny a jeho potřebu důstojného života. Následovala distanční zdravice soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřiny Šimáčkové, která přestavila koncept a cíl knihy, kterým je představit nástroje lidských práv, a to jak na mezinárodní, tak i na národní úrovni, včetně České republiky. 
Další z autorek, profesorka mezinárodního práva, Veronika Bílková, zdůraznila důležitost zajištění kvalitní péče pro starší lidi, prevence a její příspěvek upozorňoval na internalizovaný společenský agismus, který zabraňuje zlepšení situace starších lidí a posílení jejich práv. Alla Tymofeyeva, doktorka z katedry mezinárodního práva, ve svém příspěvku upozorňovala na problematiku a možná řešení diskriminace na základě věku, nutnost podpory jejich sociálního začlenění a posílení práv starších jedinců. Recenzentka knihy Kristýna Koldinská pak kromě myšlenek, že kniha se věnuje problematice stárnutí a výzvám, kterým stárnoucí populace čelí, vyjádřila přání, aby vyšel i druhý díl. 

Křest knihy Lidská práva starších lidí připomněl, že věk je jedním z klíčových aspektů lidské identity, který si zasluhuje plnou pozornost a respekt. Tato událost tak představuje významný krok směrem k větší informovanosti a snaze o změnu přístupu ke stárnutí ve společnosti.