Konkurz na pomocné vědecké síly na katedře mezinárodního práva

Konkurz na pomocné vědecké síly na katedře mezinárodního práva

Katedra mezinárodního práva vypisuje konkurz na čtyři místa pomocných vědeckých sil.

Požadavky:  

  • aktivní znalost angličtiny, případně dalšího světového jazyka
     
  • zájem o problematiku mezinárodního práva veřejného
     
  • schopnost práce s počítačem
     
  • úspěšně složená zkouška z MPV

 

Obsah a rozsah činnosti pomocné vědecké síly bude sdělen při osobním pohovoru s vedoucím katedry.

Zájemci své žádosti o přijetí obsahující životopis odevzdají nejpozději do 31. 8. 2021 e-mailem na sekretariát katedry: smutna@prf.cuni.cz

Pohovory proběhnou 1. týden v září 2021.