Konkurz na obsazení 2 míst studentských pomocných vědeckých sil na katedře teorie práva a právních učení

Konkurz na obsazení 2 míst studentských pomocných vědeckých sil na katedře teorie práva a právních učení

Katedra teorie práva a právních učení vypisuje konkurz
na obsazení 2 míst studentských pomocných vědeckých sil

Přihlásit se mohou studenti, kteří úspěšně složili zkoušku z předmětu Teorie práva II.

Dalším předpokladem je zájem o právní teorii a práci pro katedru, dobré studijní výsledky, znalost alespoň jednoho cizího jazyka a znalost práce na PC.

Přihlášky se zasílají tajemníkovi katedry, JUDr. Viktoru Gazdovi, a to na email: gazda@prf.cuni.cz.

 

Součástí každé přihlášky musí být:

• strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů)

• stručný motivační dopis

• výpis studijních výsledků

 Termín uzavření přihlášek je 20. října 2022.

Vybraní uchazeči budou pozváni do ústního kola, které proběhne
na přelomu října a listopadu 2022.

 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení