KONFERENCE: „Právo životního prostředí pro 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, prostředky.“

KONFERENCE: „Právo životního prostředí pro 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, prostředky.“

Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 10. až 13. září 2019 již dvacátý jubilejní ročník Česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí. Konference je koncipována jako setkání právníků oboru práva životního prostředí. Cílem konference je umožnit co nejhlubší propojení jednotlivých univerzit a zároveň podnítit diskuzi k aktuálním otázkám právní úpravy ochrany životním prostředím.

Letošním tématem je „Právo životního prostředí pro 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, prostředky.“
Během tří dnů zazní na konferenci příspěvky českých, polských a slovenských odborníků na právní problematiku související s životním prostředím. Účastníci se budou věnovat klíčovým právním tématům současné ochrany životního prostředí a především novým výzvám, kterým právo životního prostředí čelí ve 3. tisíciletí. Jedním z cílů konference je rovněž sdílení zkušeností v problematice ochrany životního prostředí ve středoevropském regionu. Konference bude tematicky rozdělena do bloků týkajících se klimatické změny a kvality ovzduší, odpadů a jiných zdrojů znečištění, ochrany vod a půdy a ochrany lesa a přírody. 

Slavnostní zahájení dne 10. září od 17:30 hod. v Karolinu ve Vlasteneckém sálu.

Uložit událost do kalendáře