Konference „Odborné praxe studentů na právnických fakultách v České a Slovenské republice“

Konference „Odborné praxe studentů na právnických fakultách v České a Slovenské republice“

KDY?        středa 6. listopadu 2019 od 10.00 do cca 17.00

KDE?        Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, místnost č. 38

Centrum právních dovedností Právnické fakulty Univerzity Karlovy si vás dovoluje pozvat na konferenci „Odborné praxe studentů na právnických fakultách v České a Slovenské republice“. Cílem této konference bude sdílet pozitivní i negativní zkušenosti s pořádáním odborných praxí na jednotlivých českých a slovenských právnických fakultách a získávání inspirace pro rozvoj odborných praxí fungujících na jednotlivých fakultách. Konference se budou účastnit na odborné praxe orientovaní vyučující z každé právnické fakulty České republiky a z co největšího počtu právnických fakult Slovenské republiky. 

Dopolední část konference proběhne formou kulatého stolu a bude věnována vybraným tématům v oblasti zavádění a organizování odborných praxí na právnických fakultách, která účastníci vnímají jako klíčová pro společnou diskuzi. Jednat se bude zejména o témata poskytování zpětné vazby, hodnocení studentů na praxi, spolupráce s mentory u poskytovatelů praxe, motivace mentorů.

Odpolední část konference proběhne opět formou kulatého stolu a bude věnována Street Law programům. Street Law program Právnické fakulty Univerzity Karlovy v letošním roce 2019 oslaví 10 let své existence, a proto bychom tuto konferenci chtěli využít jako příležitost potkat se s ostatními Street Law programy z České a Slovenské republiky a s lidmi, kteří se Street Law v naší části Evropy věnují či věnovat chtějí.

Konference je otevřená doktorandům i vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti, zástupcům neziskového sektoru i státních institucí – zkrátka všem, které její téma zajímá. Účast na konferenci není zpoplatněna konferenčním poplatkem.

V případě vašeho zájmu vás prosíme o potvrzení účasti prostřednictvím e-mailové adresy: hejzlarova@prf.cuni.cz

 

Konference je podpořena z projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

loga

Uložit událost do kalendáře