Konference na téma Whistleblowing – závěry a perspektivy dne 9. června 2022

Konference na téma Whistleblowing – závěry a perspektivy dne 9. června 2022

Řešitelský tým Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) z katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení  v tomto roce uzavírá tříletý výzkumný projekt věnovaný whistleblowingu a pořádá při této příležitosti další z konferencí spjatých s tímto fenoménem posledních let.

S ohledem na předchozí tematické konference (Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost a Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa) a na aktuální legislativní stav se letos chceme problematice věnovat zejména z hlediska zkušeností s dosavadní přímou aplikací evropské směrnice a spolu s tím také z hlediska úvah o konkrétní a vhodné podobě transpoziční legislativy, včetně předpokládaných aplikačních důsledků. Vítána jsou i další související témata.  

Konference Whistleblowing – závěry a perspektivy 
se uskuteční hybridní formou dne 9. června 2022 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Výstupem z konference bude kolektivní monografie. Vedle aktivních vystupujících, u nichž se psaný příspěvek do kolektivní monografie z povahy věci předpokládá, mohou svými úvahami ve formě psaného příspěvku přispět i ostatní účastníci konference. Formát příspěvku a s ním související informace jsou připojeny v příloze.

Konference bude konána hybridní formou. Aktivní i pasivní účast bude tudíž možná jak v přednáškovém sále Právnické fakulty Univerzity Karlovy, tak on-line prostřednictvím MS Teams. Pokud by protiepidemická opatření v době konání konference neumožňovala shromažďování, bude konference konána výlučně on-line formou prostřednictvím MS Teams.

V případě aktivní účasti se předpokládá příspěvek/aktivní vystoupení k tématu v jednom z jednacích jazyků v délce do 20 minut a dodání názvu příspěvku nejpozději do dne 1. června 2022 včetně.

Termín pro přihlášení aktivních účastníků konference je stanoven do 1. června 2022 včetně; členové organizačního výboru si vyhrazují právo nezařadit všechny přihlášené příspěvky do programu.

Termín pro přihlášení ostatních účastníků konference je stanoven do 6. června 2022 včetně. 

Přihlášení lze provést zprávou elektronické pošty na e-mailovou adresu konferencepp@email.cz

 

Pozvánka ke stažení ZDE