Konference k 30. výročí Ústavy České republiky

Konference k 30. výročí Ústavy České republiky

Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 21.-22. září 2022 vědeckou konferenci u příležitosti 30. výročí přijetí Ústavy České republiky.

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY V REFLEXI TŘÍ DESETILETÍ

Konference začíná v 10:00 v místnosti č. 220 a úvodním slovem ji zahájí děkan PF UK prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. Na plenární zasedání moderované doc. JUDr. Janem Kudrnou, Ph.D. naváží jednání v šesti panelech, jejichž program naleznete zde:

Ústava v sevření protikladů

Ústavní identita ČR: koncepce a realita

Odpovědnost v demokratickém konstitucionalismu

Institucionální záruky parlamentní demokracie

Výkon soudní moci v koncepci práva na spravedlivý proces

Výkon veřejné moci a správy ve světle proměn ústavního pořádku

 

Účast vedle dalších významných osobností českého práva přislíbili:

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

Doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

 

Další zájemce rádi uvítáme jako pasivní účastníky. Tato forma účasti však není omezena co do možnosti zapojit se do diskuse, která je plánována v každém z panelů. V případě, že nejste přihlášeni a rádi byste se zúčastnili, napište prosím na e-mail: kudrnaj@prf.cuni.cz

 

Program konference je k dispozici ZDE.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Uložit událost do kalendáře