Konečně nejen online! Tým PF UK se úspěšně zúčastnil mezinárodní soutěže konané ve slovinské Lublani

Konečně nejen online! Tým PF UK se úspěšně zúčastnil mezinárodní soutěže konané ve slovinské Lublani

Tým PF UK se letos poprvé zúčastnil All-European Moot Court in International Humanitarian and Refugee Law, který od roku 2016 pořádá Právnická fakulta univerzity ve slovinské Lublani ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže (MVČK) a Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Právnická fakulta UK má dlouhou tradici účasti na nejrůznějších mezinárodních soutěžích, mimo jiné Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (mezinárodní právo veřejné obecně), Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (mezinárodní obchodní arbitráž), nebo Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition (lidská práva). V letošním roce do této řady nově přibyl All-European Moot Court in International Humanitarian and Refugee Law, který se, jak název napovídá, primárně zaměřuje na oblasti mezinárodního humanitárního a uprchlického práva.
Fakultní tým tvořili
dva studenti 4. ročníku PF UK, Adéla Kalová a Filip Crnčević, a koučkou týmu byla doc. Veronika Bílková z katedry mezinárodního práva.

Příprava na soutěž probíhala již od jara 2021 a na rozdíl od výše zmíněných soutěží nezahrnovala přípravu písemných podání. Nejprve si tým připomínal a prohluboval znalosti mezinárodního humanitárního a uprchlického práva. Následně, když byla týmům organizátory zaslána tzv. případová studie (case study), se pak příprava soustředila na identifikaci a řešení právních problémů, jež ze studie vyplývaly.

Studie popisovala vývoj ve fiktivním regionu Abaha, kde probíhá vnitrostátní ozbrojený konflikt mezi státem (Abáhie) a povstaleckou skupinou (Svobodná armáda Abáhie). Do konfliktu jsou dále zapojeny dvě teroristické skupiny (Tabakh a Alkadi), z nichž jedna se pokouší vyhlásit na území Abáhie samostatný fundamentalistický stát, a sousední velmoc – členka Rady bezpečnosti OSN, která podporuje Svobodnou armádu Abáhie a naopak útočí na cíle teroristů. Z Abáhie míří zástupy uprchlíků do několika sousedních států.  V případové studii je zjevná inspirace událostmi na Středním Východě (za Tabakhem a Alkadi lze snadno vidět Talibán a Al-Kajdu) a také událostmi spojenými s migrační krizí v letech 2014-2015 (uzavírání hranic, snaha odradit uprchlíky, jejich vracení do nebezpečných zemí apod.).

Mezinárodní – čistě ústní – kolo soutěže proběhlo ve dnech 16. – 19. listopadu 2021 v budově Právnické fakulty Univerzity v Lublani. S ohledem na nutnost dodržovat poměrně striktní proticovidová opatření byl počet týmů omezen na pouhých osm – mimo PF UK byly na soutěži zastoupeny právnické fakulty univerzit v Košicích, Katovicích, Sofii, Lublani, Vilniusu, Galatasaray a Istanbulu.
Během čtyř dnů soutěže se týmy utkaly v celkem šesti kolech, během nichž se situace v regionu Abaha dále vyvíjela a měnily se také role, jež měly jednotlivé týmy sehrávat (zástupci UNHCR, zástupci zapojených států, bojovníci Svobodné armády Abáhie aj.). Tento formát poskytl porotcům, jimiž byli odborníci na mezinárodní humanitární, uprchlické a také trestní právo z řad akademiků i praktiků, možnost prověřit, jak se týmy v daných oblastech mezinárodního práva orientují a jak pružně dokážou reagovat na rychle se měnící situaci. Kromě znalostí byly kladně hodnoceny též prezentační dovednosti a schopnost vžít se do jednotlivých rolí.


Vítězem soutěže se stal tým z Lublaně, celkově ale byly výkony všech týmů, včetně týmu PF UK, poměrně vyrovnané. To – společně s lepší představou, jak soutěž probíhá a co vše se od účastníků očekává, kterou jsme díky účasti získali – vytváří dobré startovní podmínky pro budoucí účast týmů PF UK na této soutěži, které se lze nejen zúčastnit, ale kde by bylo reálné se i velmi dobře umístit.