Konání zkoušek a zápočtů za zhoršené epidemické situace

Konání zkoušek a zápočtů za zhoršené epidemické situace

S ohledem na vývoj epidemické situace dnes vedení fakulty projednalo způsob konání zkoušek v tomto zkouškovém období a došlo k následujícím závěrům:

  1. Nedojde-li ke změně pravidel ze strany RUK nebo MŠMT, bude zachován režim zkouškového období, jak byl vyhlášen před koncem roku, což znamená, že kontroly studia jsou prováděny primárně kontaktní formou.
  2. Zároveň je však třeba reagovat na případy studentů, kteří by se museli ze svého termínu odhlásit ze zdravotních důvodů, pokud by již nebyl další vyhlášený termín, na který by se mohli přihlásit a povinnost splnit.

Konkrétní opatření se liší mezi povinnými a povinně volitelnými předměty:

  1. Povinné předměty: plnění kontrol studia bude i nadále možné pouze kontaktní formou. Na konci zkouškového období nebo na začátku letního semestru akademická pracoviště vypíší další termíny kontrol studia povinných předmětů pro studenty, kteří se nemohli prokazatelně dostavit na zkoušku z důvodu onemocnění COVIDem nebo povinnosti být v karanténě nebo izolaci. Organizační zajištění bude následující: termíny budou v SIS vypsány, ale bez možnosti elektronického přihlašování. Přihlášky na termín budou studenti zasílat na sekretariáty příslušných akademických pracovišť a přiloží k němu  lékařské potvrzení, že v předchozím termínu se nebyli schopni zkoušky účastnit. Po ověření splnění této podmínky budou v SISu sekretariátem zapsáni.
  2. U povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů budou uvedené situace řešit garanti příslušných předmětů individuálně, přičemž vedení fakulty apeluje na jejich vstřícný přístup vůči studentům. 
  3. Na 31. ledna 2022 dopoledne budou vypsány dodatečné termíny 3. i 4. části SSZK pro studenty v obdobné situaci. Přihlašování bude probíhat od 13. ledna do 25.ledna výhradně na e-mail studijni@prf.cuni.cz, k němuž musí být přiloženo lékařské potvrzení uvádějící důvod nemožnosti absolvování státnic v řádném termínu.