KOLOKVIUM „Vývoj a trendy v oblasti teorie práva a právní filozofie ve světle světového kongresu IVR v Luzernu“

KOLOKVIUM „Vývoj a trendy v oblasti teorie práva a právní filozofie ve světle světového kongresu IVR v Luzernu“

Vzhledem k dočasnému uzavření budovy PF UK se akce ruší.

Vážené dámy a pánové,

jménem katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Českého sdružení pro právní a sociální filozofii (IVR) si Vás dovoluji pozvat na kolokvium „Vývoj a trendy v oblasti teorie práva a právní filozofie ve světle světového kongresu IVR v Luzernu“, které se uskuteční dne 13. března 2020 v místnosti č. dveří 117 Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Zahájení kolokvia, jež bude věnováno především ohlasům z posledního kongresu IVR v Luzernu, je plánováno na 13:30 hod. Prezence bude začínat v 13:15 hod. Kolokvium, v rámci kterého se svými příspěvky mj. vystoupí doc. JUDr. Karel Beran, PhD., JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D., JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. a JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, PhD., bude ukončeno cca v 16:00 hod.

V případě zájmu o účast na kolokviu prosím o potvrzení Vaší účasti JUDr. Katarzyně Žák Krzyžankové, Ph.D., elektronicky na e-mail: krzyzank@prf.cuni.cz,  a to nejpozději do 29. února 2020.

S přátelským pozdravem

V Praze dne 15. ledna 2020

                                                                                            

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

vedoucí katedry teorie práva
Právnické fakulty Univerzity Karlovy

a místopředseda Českého sdružení
pro právní a sociální filozofii