KOLOKVIUM : „Principy soukromého práva a jejich vyjádření a nalézání v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém“

KOLOKVIUM : „Principy soukromého práva a jejich vyjádření a nalézání v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém“

KOLOKVIUM Katedry obchodního práva pořádané dne 18. října 2019 v místnosti č. 117 v rámci projektu SVV 260 362 na téma „Principy soukromého práva a jejich vyjádření a nalézání v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém“. Více najdete v programu.

Program kolokvia