Kolektivní řešení soudních sporů

Kolektivní řešení soudních sporů

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří ROWAL LEGAL zve na odbornou konferenci zaměřenou na teoretické a praktické aspekty kolektivního řešení soudních sporů. 

V roce 2020 přijala Evropská unie směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů s termínem pro přijetí národních předpisů nejpozději do 25. prosince 2022. I Česká republika tak má povinnost zakotvit do českého práva institut kolektivních žalob. Konference je pořádána v předvečer předložení českého návrhu zákona a jejím cílem je prodiskutovat základní otázky kolektivního řešení soudních sporů. Konference se zaměří na teoretické otázky hromadných žalob i na očekávané praktické dopady připravované legislativy, na jejímž základě bude do právního řádu ČR zavedeno hromadné řízení ve spotřebitelských sporech.

Kdy: 12. ledna 2023 od 8:30

Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 120

Konference je plánovaná jako celodenní a bude rozdělena na tematické bloky:

  • Dopolední část – úvodní slovo, shrnutí legislativního vývoje v ČR, vybrané teoretické aspekty hromadných řízení
  • Odpolední část – kolektivní řešení sporů pohledem advokacie a justice
  • Závěrečná panelová diskuze – zástupci podnikatelské sféry, neziskových organizací a Parlamentu ČR

Mezi řečníky vystoupí akademici i praktici, kteří se tématem dlouhodobě zabývají, zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR a dále též zástupci vybraných podnikatelských subjektů a spotřebitelských organizací. Dostatečný prostor bude vyhrazen také pro diskuzi a dotazy z publika.

Harmonogram zde.

Zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit na email: janouskova@prf.cuni.cz.

Těšíme se na Vás!

Uložit událost do kalendáře