Kde přebývá devětaosmdesátý: Sametová revoluce v absolutní hodnotě

Kde přebývá devětaosmdesátý: Sametová revoluce v absolutní hodnotě

Kde se nacházejí zbývající prostory,
v nichž přebývá étos listopadu 1989?

Je udržování historické kontinuity nejefektivnějším prostředkem,
jak čelit současným výzvám, které jsou odlišné od těch roku 1989?


Nezatěžuje nás „étos devětaosmdesátého“ v tom,
že nám brání vytvářet nové formy demokratické politiky?

Jak nás v posledních 30 letech formoval diskurz návratu do Evropy?

 

Na tyto a další otázky odpoví diskuzní panel a navazující konference, které se uskuteční 22. – 23. 11. v sálu č. 3 Pražského kreativního centra. Těšit se můžete na jedinečnou kombinaci pohledů autorů a autorek, kteří vyrůstali až po roce 1989, s kritickou reflexí těch, kteří atmosféru devětaosmdesátého pamatují, ovšem působí či dlouhodobě působili v zahraničí.

V pátečním panelu budou o odkazu devětaosmdesátého od 17:30 diskutovat Petra Gümplová (University of Erfurt), Jan Komárek (University of Copenhagen) a Petr Agha (PF UK).

Sobotní program začne již v 9:30 příspěvkem Cosmina Cercela (University of Nottingham).
Následovat budou příspěvky autorů připravované knihy vztahující se k tématu konference: Petra Bláhy (FHS UK), Jana Géryka (PF UK), Marty Harasimowicz (FF UK), Johany Kłusek (FSV UK), Jindřicha Špergla (PF UK), Jany Tokarské (KMS MUP) a Jana Venclíka (PF UK).

Těšíme se na vás!

Účast Jana Komárka je podpořena z projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
(reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495) spolufinancovaného Evropskou unií

Logo

 

Více: https://www.facebook.com/events/444889106152757/

Plakát: ke stažení

Program: ke stažení

 

Uložit událost do kalendáře