Katedra zdravotnického práva PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou míst pomocných vědeckých sil

Katedra zdravotnického práva PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou míst pomocných vědeckých sil

Požadavky:

  • zájem o obor zdravotnické právo,
  • aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka,
  • znalost práce s počítačem, orientace v sociálních sítích,
  • dobré studijní výsledky.

Strukturované životopisy včetně krátkého motivačního dopisu a kontaktních údajů zasílejte na e-mail: rihovar@prf.cuni.cz a v kopii a na e-mail solcma@prf.cuni.cz.

Do předmětu e-mailu prosím uveďte: „Přihláška do výběrového řízení“.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 7. listopadu 2022 ve 12.00 hodin.

Ze zaslaných přihlášek budou vybráni kandidáti, kteří obdrží pozvánku k ústnímu pohovoru.