Katedra ústavního práva vypisuje KONKURZ na obsazení jednoho místa studentské pomocné vědecké síly

Katedra ústavního práva vypisuje KONKURZ na obsazení jednoho místa studentské pomocné vědecké síly

Máte zájem o fungování státu, o ústavní právo a o základní principy utvářející naší společnost? Buďte u toho a staňte se součástí katedry ústavního práva.

Přihlásit se mohou studenti, kteří k datu konání ústního kola konkurzu (nikoliv tedy k datu podání přihlášek) úspěšně složili zkoušku z předmětu Ústavní právo II. Dalším předpokladem je samozřejmě zájem o ústavní právo a práci pro katedru, dobré studijní výsledky a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

 

Přihlášky se zasílají tajemníkovi katedry, JUDr. Preussovi  elektronickou poštou, a to na email: preuss @ prf.cuni.cz.

 

Součástí každé přihlášky musí být:

• strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů)

• stručný motivační dopis

 

Termín uzavření přihlášek je stanoven na 28. února 2022 ve 23:59.

Vybraní uchazeči budou pozváni do ústního kola, které proběhne 4. března 2022 v 10:00 v místnosti 126.

 

Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš Ph.D., LL.M.
vedoucí katedry ústavního práva